Trong một số trường hợp, bạn cần service tự khởi động lại để "tự làm mới" mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều đó.