C# - Windows Service tự khởi động lại chính nó

Trong một số trường hợp, bạn cần service tự khởi động lại để "tự làm mới" mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều đó.


Post a Comment

0 Comments